Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Cleantechin trendeistä: mihin USA:n pioneeri Kalifornia on menossa? - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 4.2.2016 | Suomen pääkonsulaatti, Los Angeles

Cleantechin trendeistä: mihin USA:n pioneeri Kalifornia on menossa? 

Kaliforniassa on huomattava tahtotila cleantech-kehityksen edistämiseksi. Osavaltion säädösmuutokset näyttävät suuntaa koko muulle maailmalle. Kasvavia trendejä ovat energian varastointi ja älykkäät sähköverkot, vihreämpi liikenne, jakamistalous, rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja vesiteknologiat. Kaliforniassa Los Angelesin alueen merkitys on kasvussa Piilaakso/ Bay Arean ja San Diegon ohella. 

Cleantech-trendeistä VerdeXChange 2016 -konferenssissa

Los Angelesissa nyt yhdeksännen kerran järjestetyn VerdeXChange-konferenssin (24.–26.1.2016) alateemoja olivat: 1) energia, 2) liikenne, 3) vesi, 4) rahoitus sekä 5) rakennettu ympäristö ja tulevaisuus. Konferenssissa esitettiin arvio, että cleantech on yksi meneillään olevasta globaalitalouden ja teollisen tuotannon vallankumouksesta.

LA:n pormestari Eric Garcetti pitää keynote-puhettaan.

Energian varastoinnin kehittäminen, älykkäät sähköverkot ja verkkojen hajautus on yksi Kalifornian  tärkeimpiä trendejä. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että uusiutuvia energiavaroja otetaan käyttöön koko ajan yhä laajemmin. Varastoinnin arvioitiin olevan ns. kriittisen tärkeä tekijä kuitenkin vasta vuonna 2030. Yhä tärkeämpi trendi on myös jätteiden hyödyntäminen energian ja myös bio-polttoaineiden tuotannossa.

Kaliforniassa tuotattavasta sähköstä uusiutuvilla tuotetaan noin 26 % (vesivoima 7%, tuulivoima 8%, solar 4 %, geothermal 4%, biomassa 3 %). Yhä suurempi osa amerikkalaisyrityksistä haluaa, että yhtiön käyttämä energia on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Haasteina uusiutuvien hyödyntämiselle ovat energiaverkkojen tila ja kunto sekä kotitalouksien vähäinen ymmärrys energian säästöstä ja esim. jätteiden lajittelusta.

Liikenteen kehitys oli keskeisessä asemassa VerdeXChangessa, sillä se aiheuttaa noin 40% Kalifornian CO2-päästöistä. Sähköautot ovat liikenteessä trendi nr. 1. Pyrkimys on, että osavaltiossa liikkuisi vuoteen 2020 mennessä miljoona sähkö- / hybridiautoa. Kaliforniassa on rekisteröityjä autoja nyt noin 27 miljoonaa. Latausasema-infran kehittäminen on myös iso trendi juuri nyt. Osavaltion isot sähkölaitokset ovat tulossa voimakkaasti mukaan tähän. Latausinfran kokonaisinvestointien luomisen suuruudeksi arvioitiin noin 17 miljardia dollaria.

Los Angelesissa, jossa on USA:n suurin yksittäinen liikenneoperaattori (Metro) on juuri nyt erittäin dynaaminen kehitys menossa ja Metro on hiljattain tehnyt sopimuksen esim. kiinalaisen sähköbussivalmistajan kanssa. Maakaasu ja varsinkin biokaasu sekä vähitellen myös vety (fuel cell) ovat vahvassa nousussa. Raskaassa liikenteessä biodieselkin on vielä kartalla, mutta esim. linja-autoissa sähköbussit tulevat päivä päivältä yhä tärkeämmiksi. Sähköskootterit, -mopot ja -polkupyörät sekä "sharing economy" ovat kaupunkiliikenteessä kovassa nousussa. Kuljettavaa vailla olevien autojen uskottiin tulevan liikenteeseen noin viiden vuoden kuluessa. Applen ”Titan” autoprojektin uskottiin jatkuvan ja Apple-auton olevan tosiasia 4 v. kuluessa. 

Veden osalta Kaliforniassa todettiin olevan vielä merkittävästi tekemistä veden kierrättämisen osalta. Vesi on Kaliforniassa osoittautunut viime vuosina jo nelisen vuotta jatkuneen kuivuuden vuoksi ehtyväksi luonnonvaraksi. San Diegon lähellä Etelä-Kaliforniassa otettiin käyttöön ennen joulua USA:n suurin desalinaatiolaitos, joka oli monen vuoden ja noin miljardin dollarin (!) projekti.

Pääkonsuli Juha Markkanen VerdexChangen järjestäjien David Abelin ja Jeremy Daviesin kanssa.

”Vihreämmän teknologian” rahoituksen osalta kävi ilmeiseksi, ettei Yhdysvalloissakaan ole vielä riittävästi likviditeettiä cleantech-rahoitusmarkkinoilla. Konferenssissa peräänkuulutettiin lisää ”vihreitä bondeja” jvk-markkinoille. Bank of Americasta kerrottiin pankin liittyneen presidentti Obaman ilmastoaloitteeseen ja satsaavan mittavasti cleantech-kehitykseen. Kaliforniassa osavaltion puolelta Infrastructure & Economic Development Bank lainoittaa cleantech-hankkeita ja rahoittaa omaa toimintaansa jvk-lainoilla.

Rakennetun ympäristön kehityksen osalta konferenssissa muistutettiin, että kaupungistumisen globaali ja valtaisa megatrendi ja vallankumous jatkuu vahvana. Tämänkin vuoksi uusiutuvia energioita on välttämättä otettava käyttöön. Liikerakennusten osalta puolestaan uskottiin, että ns. avokonttoreiden kasvurendi jatkuu. Samoin ns. älykkäiden rakennusten lisääntyminen, joissa valaistus, lämmitys yms. on digitalisoitu. Digitalisoituminen on johtanut siihen, että omia työhuoneita ei enää tulla tarvitsemaan samalla tavoin kuin aikaisemmin ja tämä kehitys tuottaa merkittäviä ekologisia hyötyjä liikerakennusten energiankulutuksen suhteen.

Kalifornian cleantech-sektorin uusi lainsäädäntö

Kaliforniassa tehtävät lainsäädännön muutokset heijastavat tulevaisuuden trendejä Yhdysvalloissa ja myös globaalisti. Ilmaston muutoksen torjuminen on ollut kuvernööri Jerry Brownin ja senaatin puhemies Kevin de Leonin tärkein prioriteetti. Vuoden alussa pääosin voimaan astunut uusi lainsäädäntö heijastaa asian painoarvoa Sacramentossa, Kalifornian pääkaupungissa.

Uusiutuvat energianlähteet ja rakennusmääräykset: Uuden säädöksen mukaan 50 prosenttia Kalifornian sähköstä tulee olla peräisin uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemassa olevien rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kaksinkertaistuvat. (Senate Bill 350)

Veden säästäminen – kuivuutta kestävä kasvillisuus ja tekonurmi: Paikallisviranomaiset eivät voi enää uusien säännösten myötä määrätä sakkoja asukkaille joiden nurmikot ovat kastelun puuttumisen vuoksi kuivuneet. Lisäksi ko. viranomaiset eivät myöskään voi enää kieltää kuivuutta paremmin kestävien kasvien asennusta ja käyttöä, ml. tekonurmikko. Myös osavaltion virastojen on nykyaikaistettava kastelujärjestelmänsä ja käytettävä paikallisia kasveja, jotka kuluttavat vähemmän vettä. (Assembly Bill 1, Assembly Bill 1164 & Assembly Bill 606)

Aurinkoenergiaa pienituloisille: Kalifornian viranomaisille on ollut haasteena saattaa aurinkovoima myös matalapalkkaisten ihmisten ulottuville. Uudella lainsäädännöllä perustetaan 100 miljoonan dollarin ohjelma, jonka avulla tuetaan aurinkopaneelien käyttöönottoa edullisemmissa asuinkohteissa. (Assembly Bill 693)

Jätteiden kierrätys: Yritykset tuottavat 70 prosenttia Kalifornian osavaltion jätteistä ja osavaltio onkin kiinnittänyt huomiota tämän haasteen taklaamiseen. Yli kolme kuutiota jätteitä tuottavien yritysten tulee järjestää jätteiden kierrätys. Lisäksi yli kuusi kuutiota biojätteitä tuottavien yritysten on huhtikuun alusta 2016 alkaen järjestettävä näiden jätteiden kierrätys ja määräys laajenee kolme kuutiota tuottaviin yrityksiin vuoden 2017 alussa. (Assembly Bill 341 & Assembly Bill 1826)

Kalifornian kuvernöörin Jerry Brownin State of The State -puhe 21.1.2016

Kuvernööri Jerry Brownin puhe oli linjassa alkuvuoden lainsäädäntömuutosten kanssa. Brown korosti ympäristöasioissa infrastruktuuria, vesiasioita ja ilmaston muutoksen torjumista. Osavaltion infrastruktuurin tila heikkenee ja se edellyttää hyvin merkittäviä investointeja (77 miljardin kustannukset).

Hän mainitsi puheessaan kahden miljardin dollarin ylimääräisestä sijoituksesta infrastruktuurin korjausten rahoittamiseen. Lisäksi kuvernööri Brown käsitteli luonnollisesti myös vesiasioita (Proposition 1 & California Water Action Plan). Hän korosti kuinka Pariisin sopimus oli riemuvoitto ja Kalifornia marssii ilmaston muutoksen torjujien joukon kärjessä. Brown kertoi myös, että jo yli 200 tahoa on allekirjoittanut ns. "Under 2 MOU" -sopimuksen.

Pääkonsulaatin näkemykset

Kaliforniassa juuri Los Angeles haluaa nousta globaaliksi cleantech-hubiksi muiden osavaltion tärkeiden hub’ien (Piilaakso/Bay Area ja San Diego) ohella. Tästä on osoituksena, että LA Cleantech Incubator (LACI) rankattiin kolmanneksi hiljattain tehdyssä 700:n inkubaattorin globaalivertailussa. LA:ssa toimiva USA:n suurin liikenneoperaattori (METRO) haluaa puolestaan kehittää ja investoida hyvin merkittävästi joukkoliikenteeseen sekä esim. sähköbusseihin. 

Kaiken kaikkiaan suomalaisbisnekselle olisi monellakin clantech-klusterin alalla Kaliforniassa ja USA:ssa hyvin huomattavia mahdollisuuksia. Mutta riittävätkö yrityksissä resurssit tutkia USA:n markkinoita osavaltiokohtaisesti ja tehdä täällä bisnestä? Cleantech-markkinoiden arvioitiin konferenssissa kasvavan vuoteen 2020 mennessä noin 500 miljardiin USD:iin. Myös USA:n eläkerahastojen kerrottiin kartoittavan tällä hetkellä koko ajan enemmän cleantech-yrityksiä.  

Teksti:  Juha Markkanen & Jussi Salonen

Tulosta

Päivitetty 5.2.2016


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot