Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen rahoittama koulutushanke edisti hallinnon avoimuutta EU:n itäisissä kumppanimaissa - Suomen suurlähetystö, Washington - Suomen pääkonsulaatit, New York ja Los Angeles : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Washington, D.C.
SUOMEN PÄÄKONSULAATIT, New York ja Los Angeles

  • Embassy of Finland, Washington
    Puh. +1-202-298 5800, sanomat.was@formin.fi
  • Consulate General of Finland, New York
    Puh. +1-212-750 4400, sanomat.nyc@formin.fi
  • Consulate General of Finland, Los Angeles
    Puh. +1-310-203 9903, sanomat.los@formin.fi
  • Yhteystiedot
English | Suomi | Svenska | Español |  |  |  |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.7.2016 | Suomen suurlähetystö, Washington

Suomen rahoittama koulutushanke edisti hallinnon avoimuutta EU:n itäisissä kumppanimaissa

Suomi edisti EU:n itäisten kumppanimaiden hallinnon avoimuutta rahoittamalla koulutushankkeen Armenian, Azerbaidzhanin, Georgian, Ukrainan, Moldovan ja Valko-Venäjän virkamiehille vuosina 2015–2016. Nyt päättynyttä kehittämisohjelmaa pidetään onnistuneena esimerkkinä siitä, kuinka hanke toteutetaan kumppanimaiden tarpeisiin räätälöiden ja yhteisvoimin EU-maiden välillä.

PADOS-hanke (Participatory Democracy, Open Governance & Efficient eGovernment Services eli demokratian, avoimen hallinnon ja toimivien sähköisten palvelujen kehittämisohjelma) toteutettiin osana EU:n itäisen kumppanuuden monenkeskistä yhteistyötä.

Ulkoministeriö rahoitti hanketta noin 470 000 eurolla. EU osallistui kustannuksiin maksamalla kumppanimaiden osallistujien matkat.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä hallintojen ja niiden päätöksenteon avoimuutta sekä jakaa parhaita käytänteitä maiden välillä. Osallistujat oppivat asiantuntijoilta ja toisiltaan.

Koulutusten kolme teemaa olivat: 1) osallistavuus, e-demokratia ja avoin hallinto, 2) sähköinen hallinto, kyberturvallisuus ja tietoturva sekä 3) julkishallinnon kehittäminen ja uusi avoin johtaminen vaikeassa toimintaympäristössä.

Tilausta samankaltaiselle koulutukselle

PADOS-koulutushanke. Kuva: © Hans Koistinen
Koulutustilaisuus Säätytalolla huhtikuussa 2015. Kuva © Hans Koistinen.

Hanketta pidettiin onnistuneena. Kaikki kumppanimaat sitoutuivat aktiivisesti hankkeen toteuttamiseen. Verkostoja luotiin maarajojen yli.

Osallistujat toivoivat jatkoa yhteistyölle ja samankaltaista hanketta jatkossakin. EU:n ulkosuhdehallinnon mukaan PADOS on malliesimerkki siitä, miten itäisen kumppanuuden monenkeskistä yhteistyötä pitäisi toteuttaa: suunnitellusti, kumppanimaiden tarpeisiin räätälöiden ja yhteisvoimin EU-maiden välillä.

Suomen ja Viron välinen yhteistyö onnistui hankkeessa saumattomasti. Koulutushanke toimii myös hyvänä esimerkkinä HAUSin ja ulkoasiainministeriön pitkään jatkuneesta yhteistyöstä. Hankkeen päätteeksi valmistui julkaisu, johon on koottu suomalaisten ja virolaisten asiantuntijoiden artikkeleita.

Koulutushankkeen toteuttajana olivat HAUS kehittämiskeskus ja sen virolaiset yhteistyökumppanit Center for Development and Training of Public Service sekä The e-Governance Academy ja Estonian School of Diplomacy. Koulutuksia järjestettiin kaikissa kuudessa kumppanimaassa sekä Helsingissä ja Tallinnassa.


pdfDemocracy, e-Governance and Public Sector Reform Revisited - Experiences of the Main Themes of the PADOS Project in Finland and Estonia

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 22.7.2016


© Suomen suurlähetystö ja pääkonsulaatit: Washington, New York ja Los Angeles
 | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot